Quế Ống loại a,b
Quế Ống loại a,b

Liên hệ

Quế tươi Phân loại làm xạch phơi khô

Quế vụn
Quế vụn

Liên hệ

Sản phẩm chứa tinh dầu cao

Quế chẻ
Quế chẻ

Liên hệ

Quế tươi Phân loại chẻ theo kích thước làm xạch phơi khô

Quế cắt
Quế cắt

Liên hệ

Quế tươi Phân loại cắt theo kích thước làm xạch phơi khô

Quế Ống bào
Quế Ống bào

Liên hệ

Quế tươi Phân loại theo kích thước bào xạch vỏ phơi khô

Bột quế 2% tinh dầu
Bột quế 2% tinh dầu

Liên hệ

Bột quế 2% tinh dầu

Đăng ký nhận tin

Nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi bằng việc đăng ký nhận tin hàng tuần